جنگل، دست چین خدمت سربازی #1

میدانی؟
گاهی اوقات با دیدن جامعه یاد جنگل می افتم، جنگلی که مثل بیابان میماند، سرسبز، باصفه ولی بی مصرف، ابلته این موضو به شرایط جامعه برمیگردد، ای کاش در جامعه، هر کس، کسی را داشت در در مواقع لزوم یاری اش دهد
لذت نوشتن را وقتی لمس میکنم که روی کاغذ این کار را انجام میدهم، گاهی اوقات خط خطی کردن بیخودی کاغذی که بعدش مچاله ش میکنیم و می اندازیمش دور

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s