جنگل، دست چین خدمت سربازی #1

میدانی؟ گاهی اوقات با دیدن جامعه یاد جنگل می افتم، جنگلی که مثل بیابان میماند، سرسبز، باصفه ولی بی مصرف، ابلته این موضو به شرایط جامعه برمیگردد، ای کاش در جامعه، هر کس، کسی را داشت در در مواقع لزوم یاری اش دهد لذت نوشتن را وقتی لمس میکنم که روی کاغذ این کار را انجام میدهم، گاهی اوقات خط خطی کردن بیخودی کاغذی که بعدش مچاله ش میکنیم و می اندازیمش دور Advertisements Continue reading جنگل، دست چین خدمت سربازی #1