گذر عمر

بچه ایم، دوس داریم بزرگ شویم، بزرگ میشویم، بچه دار میشویم، بچه یمان دوست دارد بزرگ شود، ما هم دوست داریم، چون نقش پدر و مادر ما را بازی میکنند و ما دوباره بچه میشویم، همان چیزی که آرزوی هر آدم بزرگی ست

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s