من چجوری به دنیا اومدم؟؟؟!؟!؟!؟!؟

وقتی بچه این از مامانتون میپرسین من چجوری به دنیا اومدم؟ مامانتون میگه برو از بابات بپرسT میرید همین سوالو از باباتون میپرسید، اصلنم به این نتیجه نمیرسید که شاید سوالتون مشکلی داشته باشه چون نمیدونید اینو، بعد بابا جواب میده : امممم، ببین پسرم، توووو، و تا حداقل چار پنج دفه همین جوابو میگیرین ازش، بلاخره بار شیشم جواب میده و باباتون میگه : ببین پسرم، یه روز از روزای خوب خدا، یه زنبور میاد و منو نیش میزنه، بعد میره و اونو به بدن مامانت تزریق میکنه و اینجوری تو بوجود میای، شما هم خیلی خوب قانع میشین که اوکی، من اینجوری به دنیا اومدم، ولی ده، پونزده سال بعد ازین تفکری که داشتین روده بر میشین، جالبشم اینجاس که به پدر و مادر هم که میگین میگن من کی گفتم؟؟؟!؟!؟!؟!؟
خر بیار باقالی بار بزن، هعی، بعدشم به این موضو فک میکنید که اگه بچه خودتون یه زمانی همین سوالو ازتون پرسید چی جوابشو میدین که اینقد ضایه نباشه

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s