علم بهتر است يا ثروت؟

وقتي خيلي بچه ايد از شما ميپرسند علم بهتر است يا ثروت، معمولا ما در بچگي جوابي براي اين سوال نداريم، چون جوابمان پول است و اگر آن را به آقا/خانوم معلم بگوييم بلافاصله با عكس العمل منفي او مواجه ميشويم(اگر نخواهيم بگوييم كتك ميخوريم)

بدم مي آيد از مسائلي كه در زندگي عم پيش مي آيد و تمام آن را تحت الشعاع خود قرار ميدهد، مسائلي كه زياد علاقه اي به آنان ندارم، بگذريم، يه سري كارا هم هست كه حتما در آينده اي نه چندان دور بايد انجام شود، همان هايي كه براي انجامشان فوق العاده پافشاري ميكنم و ادامه دادن گپ هفته هم در اولويت هاست، از اين شرايطي كه درش قرار دارم تنفر دارم، خيلي گهه از چيزي متنفر باشي ولي حتي خودتم ندوني چيه

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s