علم بهتر است يا ثروت؟

وقتي خيلي بچه ايد از شما ميپرسند علم بهتر است يا ثروت، معمولا ما در بچگي جوابي براي اين سوال نداريم، چون جوابمان پول است و اگر آن را به آقا/خانوم معلم بگوييم بلافاصله با عكس العمل منفي او مواجه ميشويم(اگر نخواهيم بگوييم كتك ميخوريم) بدم مي آيد از مسائلي كه در زندگي عم پيش مي آيد و تمام آن را تحت الشعاع خود قرار ميدهد، مسائلي كه زياد علاقه اي به آنان ندارم، بگذريم، يه سري كارا هم هست كه حتما در آينده اي نه چندان دور بايد انجام شود، همان هايي كه براي انجامشان فوق العاده پافشاري ميكنم … Continue reading علم بهتر است يا ثروت؟