سرباز مملکت:دی

چن روز دیگه آموزشی تموم میشه، تخمی تخمی شدم دوماه خدمت:دی درسته خیلی سخت بود، ولی هرجور بود گذشت، فقط مونده تقسیم، همه یه جورایی استرس تقسیم دارن، دوستای خوبی پیدا کردم، بهزاد، کیوان، میلاد، علی، محمد، همه و همه، من و شص نفر دیگه که تو یه آسایشگا دو ماه تمام با هم زندگی کردیم، اگه اتفاقی افتاد با هم اذیت شدیم، اگه کارمون خوب بود با هم تشویق شدیم، با هم مرخصی اومدیم، با همم ترخیص میشیم، یه خستگی خاصی تو وجودمه، که با خوابیدن و تو خونه موندن و هیچ کاری نکردن رفع نمیشه، خستگی روانی، به … Continue reading سرباز مملکت:دی