ترک عادت موجب مرض است

یکم دارم رو خودم کار میکنم، توی یک ماه گذشته از دست دادن یه عزیز رو تجربه کردم، کسی که براش سیاه میپوشم و تا تجربه ش نکنی نمیتونی درکش کنی، همونطور که من فک میکردم میتونم درک کنم، ولی اشتبا میکردم 🙂 شاید بدتر ازین هم در انتظارم باشه، هرجور بخوای فکرشو بکنی همیشه یه چیزی اطرافت هست که بخواد تورو بگاد، یا داره میگاد، کلا بعضی از سیستمهای این دنیا آفریده شدن که این کارو بکنن، میبینی؟ همه چیزو پیچیده میکنم، مثل همیشه، از بچگی به این عادت داشتم، البته میگن ترک عادت موجب مرض است و ازین چرت و پرتا، حالا هرچی، ولی من فک میکنم اینکه آدم نتونه یه عادتو بذاره کنار از ناتوانیشه، برای تونستن هم باید بخوای، خواستن توانستن است، از معدود ضرب المثلایی که بهش اعتقاد دارم، همینطور که هنوزم که هنوزه هیچ فیلمی رو نمیتونم توی یه زمان کوتاه بیش از یه بار ببینم، یا یه آهنگ جدیدو اینقد گوش میدم که دیگه هیچوقت نمیتونم گوشش بدم

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s