مث بچگیا تو دبستان

روز اول مدرسه بود، خیلی خوشحال بودم و در عین حال استرس هم داشتم، با بابا رفتم مدرسه، روز سی و یک شهریور بود، فقط ما کلاس اولیا بودیم، جمع شدیم و گفتن میخوان کلاس بندیمون کنن، مامان اینقد تو گوشم خونده بود که هی میز اول بشین،میز اول بشین، کلاس بندی شدیم و من افتادم توی کلاس اول یک، طبق دستورات مادر مکرمه رفتم و همون میز اول نشستم، معلم اومد توی کلاس، من توی کلاس خانوم اشتری بودم، هنوزم گاهی اوقات میبینمش، الان دیگه بازنشست شده، یادش بخیر، اولین کسی که توی مدرسمون، توی سال 76/77 خودشو معرفی کرد من بودم، بعد از من بقیه بچه ها، یکی یکی، بابا از پشت برام دس تکون میداد، اول فک میکردم فقط داره ادا درمیاره استرسم کم شه، ولی یکم دقت کردم دیدم نه، کار داره، داره کلا میره، رفت و بعد از اون تا سال دوم دبیرستان توی مدرسه ای که من درس میخوندم پیداش نشد، همه بچه ها ننه باباشون توی مدرسه بودن ولی من از همون روز اول تنها بودم، از روز بعد درس شرو شد، با چنان اشتیاقی مدرسه رو شرو کردم که نمیدونی، ولی همینطور که میگذشت بیشتر از محیط مدرسه متنفر میشدم، بیشتر و بیشتر
اتول لوحه داشتیم، بعدشم آب بابا، نان داد و اینا، بعدشم رفتیم توی مشقای دورنگ، شیطنتای کودکانه، کتک خوردن از معلما، آخرای سال شد، بابا گف اگه معدلت خوب بشه یه جایزه پیشم داری، قیافه م وقتی کارنامه مو دیدم دیدنی بود، باور نمیکردم، رفتم خونه، با خوشحالی، بابا هنوز امیدوار بود، پسرش خوب داره نمره میگیره، درآینده یه گهی میشه، فکرشم نمیکرد هیچوقت نمیتونه به پسرش افتخار کنه، خلاصه
کارنامه مو دید و به قولش عمل کرد، یه سگا مگا درایو، اولین بازی که گرفتم کمیکس زون بود، هنوزم دوسش دارم، خیلی بیشتر از جی تی ای، یا کریسیس، یا حتی کال اوف دیوتی
کلاس اول دبستان چن باری با خط کش کتک خوردم، ولی هیچوخ گریه نکردم، اونوقتا از الان مردتر بود، خیلی مردتر

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s