آتیش سوزی

صبح از خواب بیدار شدم

امتحان آیین دامه داشتم

با نوید رفتیم تا آموزشگاه دیدیم نوشته افسر تغییر کرده برید 4شنبه دیگه بیاین

رفتیم پیش کوشا که فهمیدیم پاساژ قدس آتیش گرفته

چشمتون روز بد نبینه

صبح ساعت هفت برق مغازه کامران (ویدیو کلوپ) جرقه میزنه و آتیش میگیره

مغازه جزغاله شده

کلی سیدی دستگاه کپی تی وی همه آتیش گرفتن

ویترینش خورد شده بود

سقف همون ردیف خیلی آسیب داده

همش سیاه شده

برقم نداشتن

گیم نت و کافی نت هم تخلیه شده بودن

ایوب (خدمات کامپیوتری) هم مغازشو خالی کرده بود

همه چی بهم ریخته بود

خواستم عکس بگیرم ولی خیلی تاریک بود

آتیش نا پیتزا سبز هم رسیده بود

روزی باید این اتفاق میفتاد

این پاساژ خیلی قدیمیه

شاید بیش از 50سال پیش

خدا رو شکر چون صبح زود بوده خسارت جانی نداشته

اگه عکس گرفتم حتما میذارم

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s